Темплейт за обяви

Темплейт – търсим да купим
юли 24, 2016
Show all

Темплейт за обяви

Оферта №: 8527

Землище/Село: Крумово

Община: Аксаково

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 400 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

800 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Крумово, общ. Аксаково, обл. Варна. Имота е с площ от 36,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.