Земеделска земя в с. Константиново, общ. Варна

Земеделска земя в с. Осеново, общ. Аксаково
май 26, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Константиново, общ. Варна

Оферта №: 29753

Землище/Село: Константиново

Община: Варна

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 11,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1300 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Константиново, общ. Варна, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 11,000 дка, разпределени в 2 парцела, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.