Земеделска земя в с. Лехчево, общ. Бойчиновци

Земеделска земя в с. Житница, общ. Добрич
юни 16, 2020
Земеделска земя в с. Сноп, общ. Генерал Тошево
юни 8, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Лехчево, общ. Бойчиновци

Оферта №: 29518

Землище/Село: Лехчево

Община: Бойчиновци

Област: Монтана

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 33,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1200 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Лехчево, общ. Бойчиновци, обл. Монтана. Имотите са с обща площ от 33,000 дка, разпределени в 8 парцела, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.