Земеделска земя в с. Долно Церовене, общ. Якимово

Земеделска земя в с. Бабук, общ. Силистра
юни 8, 2020
Земеделска земя в с. Тервел, общ. Тервел
юни 2, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Долно Церовене, общ. Якимово

Оферта №: 29850

Землище/Село: Долно Церовене

Община: Якимово

Област: Монтана

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 18,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1500 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Долно Церовене, общ. Якимово, обл. Монтана. Имота е с обща площ от 18,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.