Земеделска земя в с. Неофит рилски, общ. Ветрино

20170428_131300
Земеделска земя в с. Гроздьово, общ. Долни Чифлик
април 18, 2019
20170823_113726
Земеделска земя в с. Граничар, общ. Шабла
април 18, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Неофит рилски, общ. Ветрино

20180403_123728

Оферта №: 26187

Землище/Село: Неофит Рилски

Община: Ветрино

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 2

Площ: 12,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1650 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна. Имота е с площ от 12,000 дка, 2 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.