Земеделска земя в с. Недялско, общ. Стралджа

Земеделска земя в с. Вирове, общ. Монтана
ноември 13, 2019
Земеделска земя в с. Славейково, общ. Провадия
ноември 13, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Недялско, общ. Стралджа

Оферта №: 28395

Землище/Село: Недялско

Община: Стралджа

Област: Ямбол

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 24,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1250 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Недялско, общ. Стралджа, обл. Ямбол. Имота е с площ от 24,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.