Земеделска земя в с. Славяново, общ. Попово

Земеделска земя в с. Добролево, общ. Борован
май 22, 2020
Земеделска земя в с. Долно Езерово, общ. Бургас
май 18, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Славяново, общ. Попово

Оферта №: 29680

Землище/Село: Славяново

Община: Попово

Област: Търговище

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 46,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1050 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Славяново, общ. Попово, обл. Търговище. Имотите са с обща площ от 46,000 дка, разпределени в 8 парцела, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.