Земеделска земя в с. Маково, общ. Търговище

Земеделска земя в с. Зърнево, общ. Тервел
юли 1, 2020
Земеделска земя в гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик
юни 17, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Маково, общ. Търговище

Оферта №: 30022

Землище/Село: Маково

Община: Търговище

Област: Търговище

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 17,709 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

900 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Маково, общ. Търговище, обл. Търговище. Имота е с площ от 17,709 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.