Земеделска земя в кв. Еревиш, общ. Антоново

Земеделска земя в с. Сливовик, общ. Медковец
ноември 13, 2019
Земеделска земя в с. Варненци, общ. Тутракан
ноември 13, 2019
Show all

Земеделска земя в кв. Еревиш, общ. Антоново

Оферта №: 28369

Землище/Село: Еревиш

Община: Антоново

Област: Търговище

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 32,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1100 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на кв. Еревиш, общ. Антоново, обл. Търговище. Имотите са четири и са с обща площ от 32,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.