Земеделска земя в с. Стожер, общ. Добрич

20170428_131300
Земеделска земя в с. Приселци, общ. Аврен
март 13, 2019
20170428_131300
Земеделска земя в с. Гроздьово, общ. Долни Чифлик
март 13, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Стожер, общ. Добрич

20170823_113726

Оферта №: 25696

Землище/Село: Стожер

Община: Добрич

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 3,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2100 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Стожер, общ. Добрич, обл. Добрич. Имота е с площ от 3,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.