Земеделска земя в с. Стожер, общ. Добрич

Земеделска земя в с. Аврен, общ. Аврен
февруари 13, 2020
Земеделска земя в с. Узунджово, общ. Хасково
февруари 13, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Стожер, общ. Добрич

Оферта №: 29093

Землище/Село: Стожер

Община: Добрич

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 4,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Стожер, общ. Добрич, обл. Добрич. Имота е с площ от 4,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.