Земеделска земя в с. Дебрене, общ. Добрич

Земеделска земя в с. Сърнино, общ. Генерал Тошево
ноември 13, 2019
Земеделска земя в с. Санадиново, общ. Никопол
ноември 13, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Дебрене, общ. Добрич

Оферта №: 28419

Землище/Село: Дебрене

Община: Добрич

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 7,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1800 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Дебрене, общ. Добрич, обл. Добрич. Имота е с площ от 7,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.