Земеделска земя в с. Ведрина, общ. Добрич

Земеделска земя в с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол
септември 29, 2020
Земеделска земя в с. Стефан Караджа, общ. Добрич
август 20, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Ведрина, общ. Добрич

Оферта №: 30738

Землище/Село: Ведрина

Община: Добрич

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 12,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2050 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Ведрина, общ. Добрич, обл. Добрич. Имотите са с обща площ от 12,000 дка, разпределени в 2 парцела, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.