Земеделска земя в с. Орлова могила, общ. Добрич

Земеделска земя в с. Левски, общ. Суворово
февруари 13, 2020
Земеделска земя в с. Караманово, общ. Ценово
февруари 13, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Орлова могила, общ. Добрич

Оферта №: 29101

Землище/Село: Орлова могила

Община: Добрич

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 14,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2250 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Орлова могила, общ. Добрич, обл. Добрич. Имота е с площ от 14,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.