Земеделска земя в с. Стефан Караджа, общ. Добрич

Земеделска земя в с. Ведрина, общ. Добрич
септември 8, 2020
Niva6
Земеделска земя в с. Метличина, общ. Вълчи дол
август 10, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Стефан Караджа, общ. Добрич

Оферта №: 29337

Землище/Село: Стефан Караджа

Община: Добрич

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 10,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2500 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Стефан Караджа, общ. Добрич, обл. Добрич. Имота е с площ от 10,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.