Земеделска земя в с. Житница, общ. Добрич

Земеделска земя в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол
юни 16, 2020
Земеделска земя в с. Лехчево, общ. Бойчиновци
юни 16, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Житница, общ. Добрич

Оферта №: 29998

Землище/Село: Житниця

Община: Добрич

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 30,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2350 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Житница, общ. Добрич, обл. Добрич. Имота е с площ от 30,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.