Земеделска земя в с. Гроздьово, общ. Долни Чифлик

20170916_163016
Земеделска земя в с. Шишенци, общ. Бойница
април 19, 2019
20170428_131300
Земеделска земя в с. Войсил, общ. Марица
април 19, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Гроздьово, общ. Долни Чифлик

20170428_131300

Оферта №: 26027

Землище/Село: Гроздьово

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 9,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

900 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Гроздьово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имота е с площ от 9,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.