Земеделска земя в с. Пчелник, общ. Долни Чифлик

20171009_170310
Земеделска земя в с. Кунино, общ. Роман
юни 26, 2019
20170428_131300
Земеделска земя в с. Конуш, общ. Асеновград
юни 26, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Пчелник, общ. Долни Чифлик

20170428_131300

Оферта №: 26976

Землище/Село: Пчелник

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 7,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

900 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Пчелник, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 7,000 дка, разпределени в 2 парцела, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.