Земеделска земя в с. Пчелник, общ. Долни Чифлик

Земеделска земя в гр. Аксаково, общ. Аксаково
октомври 14, 2019
Земеделска земя в с. Аврен, общ. Аврен
октомври 8, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Пчелник, общ. Долни Чифлик

Оферта №: 28144

Землище/Село: Пчелник

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Овощна градина

Категория: 6

Площ: 26,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

850 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - овощна градина в землището на с. Пчелник, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 26,000 дка, разпределени в 2 парцела, 6 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.