Земеделска земя в с. Пчелник, общ. Долни Чифлик

20170428_131300
Земеделска земя в с. Горен Чифлик, общ. Долни Чифлик
април 30, 2019
20170908_114748
Земеделска земя в с. Червенци, общ. Вълчи дол
април 30, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Пчелник, общ. Долни Чифлик

20170428_131300

Оферта №: 26361

Землище/Село: Пчелник

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 7,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

900 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Пчелник, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имота е с площ от 9,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.