Земеделска земя в с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик

20170916_162914
Земеделска земя в с. Гита, общ. Чирпан
април 30, 2019
20170222_114040
Земеделска земя в с. Горско Калугерово, общ. Сухиндол
април 19, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик

20170428_131300

Оферта №: 25352

Землище/Село: Шкорпиловци

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 8,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1050 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 8,000 дка, разпределени в 3 парцела, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.