Земеделска земя в с. Венелин, общ. Долни Чифлик

20180403_151204
Земеделска земя в с. Русаля, общ. Велико Търново
април 18, 2019
20170428_131300
Земеделска земя в с. Гроздьово, общ. Долни Чифлик
април 18, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Венелин, общ. Долни Чифлик

20170428_131300

Оферта №: 26197

Землище/Село: Венелин

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 8

Площ: 7,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

800 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Венелин, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 7,000 дка, 8 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.