Земеделска земя в с. Венелин, общ. Долни Чифлик

Земеделска земя в с. Добрина, общ. Провадия
август 23, 2019
Земеделска земя в с. Езерово, общ. Белослав
август 16, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Венелин, общ. Долни Чифлик

Оферта №: 27631

Землище/Село: Венелин

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 5,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

700 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Венелин, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имота е с обща площ от 5,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.