Земеделска земя в с. Рудник, общ. Долни Чифлик

20170908_114748
Земеделска земя в с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол
юни 10, 2019
20170428_132518
Земеделска земя в с. Петров дол, общ. Провадия
юни 10, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Рудник, общ. Долни Чифлик

20170428_131300

Оферта №: 26616

Землище/Село: Рудник

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 6

Площ: 31,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

700 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Рудник, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имота е с площ от 31,000 дка, 6 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.