Земеделска земя в с. Голица, общ. Долни Чифлик

Земеделска земя в с. Крумово, общ. Аксаково
октомври 4, 2019
Земеделска земя в с. Енево, общ. Нови Пазар
септември 27, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Голица, общ. Долни Чифлик

Оферта №: 28064

Землище/Село: Голица

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 5

Площ: 7,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

850 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Голица, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имотите са два и са с обща площ от 7,000 дка, 5 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.