Земеделска земя в с. Горен Чифлик, общ. Долни Чифлик

20170823_113726
Земеделска земя в с. Гешаново, общ. Добрич
април 30, 2019
20170428_131300
Земеделска земя в с. Пчелник, общ. Долни Чифлик
април 30, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Горен Чифлик, общ. Долни Чифлик

20170428_131300

Оферта №: 26367

Землище/Село: Горен Чифлик

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 3,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1000 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Горен Чифлик, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имота е с площ от 3,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.