Земеделска земя в гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик

Земеделска земя в с. Маково, общ. Търговище
юни 30, 2020
Земеделска земя в с. Аврен, общ. Аврен
юни 17, 2020
Show all

Земеделска земя в гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик

Оферта №: 30023

Землище/Село: Долни Чифлик

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 5,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

800 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имота е с обща площ от 5,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.