Земеделска земя в с. Гроздьово, общ. Долни Чифлик

Земеделска земя в с. Видинци, общ. Тунджа
септември 18, 2019
Земеделска земя в с. Дебрене, общ. Добрич
септември 18, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Гроздьово, общ. Долни Чифлик

Оферта №: 27723

Землище/Село: Гроздьово

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 12,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

800 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Гроздьово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имота е с площ от 12,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.