Земеделска земя в с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик

Земеделска земя в с. Тамарино, общ. Стралджа
март 13, 2020
Земеделска земя в с. Нова Загора, общ. Нова Загора
март 13, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик

Оферта №: 29330

Землище/Село: Шкорпиловци

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 6,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1250 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имота е с обща площ от 6,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.