Земеделска земя в с. Рудник, общ. Долни Чифлик

20171009_170310
Земеделска земя в с. Имренчево, общ. Велики Преслав
април 30, 2019
20171009_170310
Земеделска земя в с. Просечен, общ. Суворово
април 30, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Рудник, общ. Долни Чифлик

20170428_131300

Оферта №: 26390

Землище/Село: Рудник

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 6,000 дка

Аренден договор: Не

Изплащане на рента: -

750 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Рудник, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имота е с площ от 6,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Няма сключен аренден договор.