Земеделска земя в гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик

20170908_114829
Земеделска земя в гр. Искър, общ. Искър
април 19, 2019
20170916_094105
Земеделска земя в с. Муселиево, общ. Никопол
април 19, 2019
Show all

Земеделска земя в гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик

20170428_131300

Оферта №: 26035

Землище/Село: Долни Чифлик

Община: Долни Чифлик

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 28,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

850 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик, обл. Варна. Имота е с площ от 28,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.