Земеделска земя в с. Гурково, общ. Балчик

20170428_122236
Земеделска земя в с. Главан, общ. Гълъбово
февруари 11, 2019
20180403_153157
Земеделска земя в с. Топола, общ. Каварна
февруари 11, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Гурково, общ. Балчик

20170823_113726

Оферта №: 25320

Землище/Село: Гурково

Община: Балчик

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 13,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2600 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич. Имота е с площ от 13,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.