Земеделска земя в с. Главан, общ. Гълъбово

20170908_114748
Земеделска земя в гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол
февруари 11, 2019
20170823_113726
Земеделска земя в с. Гурково, общ. Балчик
февруари 11, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Главан, общ. Гълъбово

20170428_122236

Оферта №: 25339

Землище/Село: Главан

Община: Гълъбово

Област: Стара Загора

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 6

Площ: 48,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1100 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора. Имотите са с обща площ от 48,000 дка, разпределени в 12 парцела, 6 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.