Земеделска земя в с. Добрина, общ. Провадия

20170428_131300
Земеделска земя в с. Пиргово, общ. Иваново
март 15, 2019
20170914_123010
Земеделска земя в с. Въглен, общ. Аксаково
март 15, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Добрина, общ. Провадия

20170428_132518

Оферта №: 25838

Землище/Село: Добрина

Община: Провадия

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 7,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1300 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Добрина, общ. Провадия, обл. Варна. Имота е с площ от 7,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.