Земеделска земя в с. Равна, общ. Провадия

Земеделска земя в с. Тишевица, общ. Враца
януари 2, 2020
Земеделска земя в с. Баниска, общ. Две могили
януари 2, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Равна, общ. Провадия

Оферта №: 28872

Землище/Село: Равна

Община: Провадия

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 9,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

950 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Равна, общ. Провадия, обл. Варна. Имотите са пет и са с обща площ от 9,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.