Земеделска земя в с. Славейково, общ. Провадия

Земеделска земя в с. Недялско, общ. Стралджа
ноември 13, 2019
Земеделска земя в с. Васил Друмев, общ. Шумен
ноември 13, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Славейково, общ. Провадия

Оферта №: 3348

Землище/Село: Славейково

Община: Провадия

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 42,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1150 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Славейково, общ. Провадия, обл. Варна. Имотите са седем и са с обща площ от 42,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.