Земеделска земя в с. Староселец, общ. Провадия

Земеделска земя в с. Хаджи Димитър, общ. Каварна
ноември 27, 2019
Земеделска земя в с. Слънчево, общ. Аксаково
ноември 22, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Староселец, общ. Провадия

Оферта №: 28795

Землище/Село: Староселец

Община: Провадия

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 22,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1200 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Староселец, общ. Провадия, обл. Варна. Имотите са пет и са с обща площ от 22,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.