Земеделска земя в с. Петров дол, общ. Провадия

20170823_113726
Земеделска земя в гр. Дуранкулак, общ. Шабла
юли 17, 2019
20171009_123358
Земеделска земя в с. Бракница, общ. Попово
юли 17, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Петров дол, общ. Провадия

20170428_132518

Оферта №: 26610

Землище/Село: Петров дол

Община: Провадия

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 34,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1150 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Петров дол, общ. Провадия, обл. Варна. Имота е с площ от 34,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.