Земеделска земя в с. Девня, общ. Девня

20170914_123010
Земеделска земя в с. Въглен, общ. Аксаково
март 15, 2019
20171009_170310
Земеделска земя в гр. Шумен, общ. Шумен
март 15, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Девня, общ. Девня

20171009_170310

Оферта №: 25853

Землище/Село: Девня

Община: Девня

Област: Варна

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 10,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1300 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Девня, общ. Девня, обл. Варна. Имотите са с обща площ от 10,000 дка, разпределени в 2 парцела, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.