Земеделска земя в гр. Шумен, общ. Шумен

20171009_170310
Земеделска земя в с. Девня, общ. Девня
март 15, 2019
20170908_114748
Земеделска земя в с. Искър, общ. Вълчи дол
март 15, 2019
Show all

Земеделска земя в гр. Шумен, общ. Шумен

20171009_170310

Оферта №: 25856

Землище/Село: Шумен

Община: Шумен

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 19,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1500 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен. Имотите са с обща площ от 19,000 дка, разпределени в 2 парцела, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.