Земеделска земя в с. Кочово, общ. Велики Преслав

Земеделска земя в с. Замфирово, общ. Берковица
март 13, 2019
Земеделска земя в с. Войвода, общ. Нови Пазар
март 13, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Кочово, общ. Велики Преслав

Оферта №: 25708

Землище/Село: Кочово

Община: Велики Преслав

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 7

Площ: 9,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1150 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Кочово, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Имота е с площ от 9,000 дка, 7 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.