Земеделска земя в с. Войвода, общ. Нови Пазар

20171009_170310
Земеделска земя в с. Кочово, общ. Велики Преслав
март 13, 2019
20171009_170310
Земеделска земя в с. Лисивръх, общ. Каолиново
март 13, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Войвода, общ. Нови Пазар

20171009_170310

Оферта №: 25705

Землище/Село: Войвода

Община: Нови Пазар

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 5

Площ: 17,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1200 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Войвода, общ. Нови Пазар, обл. Шумен. Имотите са с обща площ от 17,000 дка, разпределени в 3 парцела, 5 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.