Земеделска земя в с. Енево, общ. Нови Пазар

Земеделска земя в с. Юнак, общ. Аврен
ноември 14, 2019
Земеделска земя в с. Руец, общ. Търговище
ноември 14, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Енево, общ. Нови Пазар

Оферта №: 28427

Землище/Село: Енево

Община: Нови Пазар

Област: Шумен

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 21,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1350 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Енево, общ. Нови Пазар, обл. Шумен. Имотите са три и са с обща площ от 21,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.