Земеделска земя в с. Сан Стефано общ. Карнобат

Field22
Земеделска земя в с. Стрелково общ. Кайнарджа
септември 21, 2021
Field14
Земеделска земя в с. Русаля общ. Велико Търново
септември 20, 2021
Show all

Земеделска земя в с. Сан Стефано общ. Карнобат

Field23

Оферта №: 34341

Землище/Село: Сан Стефано

Община: Карнобат

Област: Бургас

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 8,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: Да

1250 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Сан Стефано, общ. Карнобат, обл. Бургас. Имота е с обща площ от 8,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.