Земеделска земя в с. Русаля общ. Велико Търново

Field23
Земеделска земя в с. Сан Стефано общ. Карнобат
септември 21, 2021
Field8
Земеделска земя в с. Любимец, общ. Любимец
септември 17, 2021
Show all

Земеделска земя в с. Русаля общ. Велико Търново

Field14

Оферта №: 34332

Землище/Село: Русаля

Община: Велико Търново

Област: Велико Търново

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 55,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: Да

1350 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Русаля, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново. Имотите са с обща площ от 55,000 дка, разпределени в 8 парцела 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.