Земеделска земя в с. Арчар общ. Димово

Field
Земеделска земя в с. Ваклино общ. Шабла
септември 17, 2021
Field20
Земеделска земя в гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав
септември 16, 2021
Show all

Земеделска земя в с. Арчар общ. Димово

Оферта №: 34277

Землище/Село: Арчар

Община: Димово

Област: Видин

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 14,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: Да

1400 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Арчарк, общ. Димово, обл. Видин. Имотите са с обща площ от 14,000 дка, разпределени в 3 парцела, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.