Земеделска земя в с. Баня общ. Несебър

Field3
Земеделска земя в с. Овчеполци общ. Пазарджик
октомври 1, 2021
растителни култури3
Земеделска земя в с. Мрамор общ. Столична община
октомври 1, 2021
Show all

Земеделска земя в с. Баня общ. Несебър

растителни култури3

Оферта №: 34328

Землище/Село: Баня

Община: Несебър

Област: Бургас

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 5

Площ: 29,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: Да

950 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Баня, общ. Несебър, обл.Бургас. Имотите са с обща площ от 29,000 дка, разпределени в 4 парцела 5 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.