Земеделска земя в с. Деветак общ. Карнобат

Niva5
Земеделска земя в с. Горен чифлик общ. Долен чифлик
октомври 1, 2021
Grape harvest
Земеделска земя в гр. Тополовград общ. Хасково
октомври 1, 2021
Show all

Земеделска земя в с. Деветак общ. Карнобат

Field3

Оферта №: 34386

Землище/Село: Деветак

Община: Карнобат

Област: Бургас

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 34,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: Да

1600 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Деветак, общ. Карнобат обл.Бургас. Имотите са с обща площ от 34,000 дка, разпределени в 4 парцела 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.