Земеделска земя в с. Изворово, общ. Генерал Тошево

20170823_113726
Земеделска земя в с. Ведрина, общ. Добрич
април 16, 2019
20170914_123010
Земеделска земя в с. Слънчево, общ. Аксаково
март 27, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Изворово, общ. Генерал Тошево

20170823_113726

Оферта №: 25990

Землище/Село: Изворово

Община: Генерал Тошево

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 67,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2500 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Изворово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич. Имота е с площ от 67,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.