Земеделска земя в с. Сноп, общ. Генерал Тошево

Земеделска земя в с. Лехчево, общ. Бойчиновци
юни 16, 2020
Земеделска земя в с. Нови пазар, общ. Нови пазар
юни 8, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Сноп, общ. Генерал Тошево

Оферта №: 29934

Землище/Село: Сноп

Община: Генерал Тошево

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 44,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2800 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Сноп, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич. Имота е с площ от 44,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.