Земеделска земя в с. Снягово, общ. Генерал Тошево

Земеделска земя в с. Слънчево, общ. Аксаково
май 22, 2020
Нива2
Земеделска земя в с. Челопечене, общ. Каварна
май 22, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Снягово, общ. Генерал Тошево

Оферта №: 29727

Землище/Село: Снягово

Община: Генерал Тошево

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 14,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2300 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Снягово, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич. Имота е с площ от 14,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.