Земеделска земя в с. Дропла, общ. Балчик

20170428_131300
Земеделска земя в с. Рудник, общ. Бургас
април 19, 2019
20170908_114748
Земеделска земя в с. Есеница, общ. Вълчи дол
април 19, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Дропла, общ. Балчик

20170823_113726

Оферта №: 26111

Землище/Село: Дропла

Община: Балчик

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 3

Площ: 10,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2800 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич. Имота е с обща площ от 10,000 дка, 3 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.