Земеделска земя в с. Рогачево, общ. Балчик

Земеделска земя в с. Метличина, общ. Вълчи дол
февруари 14, 2020
Земеделска земя в с. Левски, общ. Суворово
февруари 13, 2020
Show all

Земеделска земя в с. Рогачево, общ. Балчик

Оферта №: 29139

Землище/Село: Рогачево

Община: Балчик

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 6,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

2100 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич. Имотите са с обща площ от 6,000 дка, разпределени в 2 парцела, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.