Земеделска земя в с. Църква, общ. Балчик

20170914_123010
Земеделска земя в с. Зорница, общ. Аксаково
февруари 11, 2019
20170721_102159
Земеделска земя в с. Близнаци, общ. Аврен
февруари 11, 2019
Show all

Земеделска земя в с. Църква, общ. Балчик

20170823_113726

Оферта №: 25321

Землище/Село: Църква

Община: Балчик

Област: Добрич

Начин на трайно ползване: Нива

Категория: 4

Площ: 10,000 дка

Аренден договор: Да

Изплащане на рента: -

1050 лв./дка

Описание:"Терра Агро Инвест" ЕООД продава земеделска земя - нива в землището на с. Църква, общ. Балчик, обл. Добрич. Имота е с обща площ от 10,000 дка, 4 категория на земята при неполивни условия, начин на трайно ползване - нива. Има сключен аренден договор.